บทความจากนักจิตวิทยา ME HUG

Discovering the Delights of Self-Care on Rainy Days

Discovering the Delights of Self-Care on Rainy Days

On rainy days, I've discovered a world of self-care possibilities that truly make me appreciate the coziness of my humble abode

ฝากไว้ให้คิส

ฝากไว้ให้คิส

ฝากไว้ให้คิส การจูบช่วยเพิ่ม well-being และลดความเครียดได้

VR COUNSELING คืออะไร??

VR COUNSELING คืออะไร??

การใช้ VR Counseling เป็นการพูดคุยระหว่างผู้รับบริการและนักจิตวิทยา ผ่านกระบวนการปรึกษา เหมือนกับในซีรีย์ต่างประเทศ