message-ceo-img
message-ceo-text-header message-ceo-img

มุกรู้สึกภาคภูมิใจและขอบคุณอย่างยิ่งกับบทบาท CEO ของ ME HUG มุกโชคดีที่ได้ร่วมงานกับทีมนักจิตวิทยาที่ทุ่มเททำงานด้วยความเข้าอกเข้าใจ พร้อมด้วยความรู้ และ ประสบการณ์อย่างเต็มเปี่ยม

มุกเริ่มต้นสร้าง ME HUG ด้วยปณิธานอันแรงกล้าในการสร้างความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตในประเทศไทย และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ในการสร้างโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อๆไป เราต้องให้ความสำคัญกับสุขภาวะ และ สุขภาพจิตของผู้คน เพราะว่ามนุษย์คือรากฐานที่สำคัญของโลก เริ่มต้นจากการสร้างพื้นฐานที่ดีในครอบครัว ด้วยความหวังว่า

สิ่งนี้จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับคนรุ่นต่อๆไป ความมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์นี้เป็นมีความสำคัญต่อมุกอย่างมาก มุกและทีมนักจิตวิทยา ยินดีที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดผู้คนและครอบครัว เราพร้อมที่จะทำให้การให้บริการด้านสุขภาพจิตเป็นบริการที่ทุกคนเข้าถึงได้ และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ เรารู้สึกเป็นเกียรติที่มีคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ และเราหวังว่าจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนต่อสุขภาวะที่ดีต่อโลกนี้ได้

ดร.กัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน

CEO ME HUB และนักจิตวิทยาผู้เชียวชาญ

ข้อความจากผู้บริหาร

ดร.กัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน

“ME คือฉัน HUG คืออ้อมกอด” สื่อถึง ความรัก ความอบอุ่น การเติมเต็ม และความเป็นมิตร หมีเป็นตัวแทน ทีม ME HUG เพื่อนโอบกอดเคียงข้างผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นในคุณค่าที่พร้อมจะเติบโดของมนุษย์ จนก้าวผ่านอุปสรรคไปได้

ดร.กัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

สาริน โซนี

การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ ME HUG นั้นเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับผม เพราะที่นี่ทำให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้คนให้สามารถเข้าใจตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การได้เห็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง และการได้ช่วยเหลือผู้คนนี้เองที่ผลักดันให้ผม ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายนี้ในทุกวัน ไปกับ ME HUG

สาริน โซนี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

พัฒนพล สุธาพร

องค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยานั้นมีมากมายไม่สิ้นสุด ทั้งในด้านของทักษะ ทฤษฎี และงานวิจัย งานของ ME HUG Academy คือการส่งเสริม 'การเรียนรู้' และ 'พัฒนา' ความสามารถของนักจิตวิทยาในประเทศไทย ให้มีมาตรฐาน และทัดเทียมกับระดับสากล

พัฒนพล สุธาพร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเรียนรู้ (CLO)

วรัทธน์ ปัญญาทิยกุล

การผลักดันและส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพจิตที่ดีถือเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐฯ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันและองค์กรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้อง การเปิดพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นไปได้ในการร่วมมือและบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกันจึงเป็นหมุดหมายสำคัญที่ ME HUG มุ่งมั่นจะทำให้เกิดขึ้น

วรัทธน์ ปัญญาทิยกุล

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (BD)

พศวีร์ วนาธรรม

เราจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ มาพัฒนาคุณภาพด้านจิตวิทยา เพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพจิตที่ดี และ สดใสในทุกวัน โดยมุ่งหมายให้บริษัท ME HUG ของเราเป็นผู้นำในการส่งมอบความสุขด้านสุขภาพจิตสู่ทุกคนอย่างทั่วถึง

พศวีร์ วนาธรรม

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี (IT)

โครงการอาสาโอบใจ

ทาง ME HUG มีบริการทั้ง ครอบครัว คู่รัก แบบเดี่ยว และ บำบัดพิเศษ...

โครงการ Art4worth

ทาง ME HUG มีบริการทั้ง ครอบครัว คู่รัก แบบเดี่ยว และ บำบัดพิเศษ...

สถานที่ให้บริการของ ME HUG

ทุกท่านสามารถเดินทางมาใช้บริการกับ ME HUG ได้สะดวก รวดเร็ว และทันที ด้วยสาขาการให้บริการที่หลากหลายให้ได้เลือกใช้บริการ