cover-homepage
Vision & Values

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผู้คนที่มีสุขภาวะวิถี

เพื่อวางรากฐานของโลกที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

About Icon
ความโอบอ้อม

เราพร้อมเข้าใจและอยู่เคียงข้างคุณ

About Icon
พื้นที่ปลอดภัย

เราเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเติบโตของผู้คน

About Icon
ความคิดริเริ่ม

เรามองหาและเปิดโอกาสให้กับทุกความเป็นไปได้

About Icon
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม

เราส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม

About Icon
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เราเรียนรู้ ทดลอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Who are we??

ME HUG คืออะไร ??

เราคือผู้ให้บริการนวัตกรรมสุขภาพจิตที่รวบรวมนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาวะวิถี

”โอบกอดทุกความเป็นไปได้ โอบกอดทุกความเป็นคุณ”

ME HUG SERVICES

ME HUG ให้บริการทั้งแบบบุคคลทั่วไป และการบริการแบบองค์กร รวมไปถึงการ Workshop เกี่ยวกับสุขภาพจิตต่างๆ
สามารถใช้บริการได้ทั้งแบบ พบเจอตัว (Onsite) และแบบออนไลน์ (Online Meeting) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1,800-2,500 บาท
Individual Counseling

สำหรับลูกค้าบุุคคล

60 นาที / ครั้ง

ดูโปรแกรมนี้
ติดต่อทีมงาน
Workshop and Training

สำหรับลูกค้าองค์กร

60-120 นาที / ครั้ง

ดูโปรแกรมนี้
ติดต่อทีมงาน
Well-being Full Program

สำหรับลูกค้าองค์กร

60-120 นาที / ครั้ง

ดูโปรแกรมนี้

องค์กรที่ไว้วางใจให้ ME HUG ดูแล

ME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG PartnerME HUG Partner

เพราะคุณคือคนสำคัญ!

ME HUG เราทำงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดในการดูแลใจให้กับผู้คน ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและการบริการ ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อการส่งมอบสุขภาพใจที่ดีให้กับผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติ